Služby :

Aplikace daňových zákonů :

  • Zastupování na jednání
  • Zastupování na finančním úřadě
  • Zastupování na zdravotních pojišťovnách
  • Zastupování na živnostenském úřadu
  • Zastupování při zřizování a úkonech zakládající společnosti
  • Zastupování při jednání u státních institucí
  • Zastupování a pomoc při přípravě podkladů

Aplikace daňových zákonů neznamená jen vedení účetnictví a nejen postupovat podle zákona o účetnictví. Je zde třeba sledovat celou řadu právních aspektů a návaznost občanského a obchodního zákoníku na daňové předpisy, případnou trestní odpovědnost, správní předpisy a mnoho dalších. V současné době je zejména nutné sledovat nastávající přechod na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, jejichž uvedení do života sebou přinese celou řadu nejasností, které bude třeba řešit operativně. S těmito změnami souvisí i mnoho změn v daňových zákonech, které však senát minulý týden neschválil. Je tedy pravděpodobné, že buďto vládní opatření uvede daňový balíček do života krátce před koncem roku, či dojde k odsunutí platnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na pozdější období.

Pro akciové společnosti nastala řada nutných změn v souvislosti s povinností zveřejnit své akcionáře a to ještě do konce tohoto roku. Tyto všechny změny sledujeme za naše klienty a vždy včas reagujeme za změny, které nám systém přináší.

Vytvořeno Admin AWE, prosinec 2013  •  Komentáře v diskuzním fóru  •