Služby :

Daňová evidence

  • Zpracování předaných dokladů
  • Evidence majetku - hmotného i nehmotného
  • Odpisy majetku
  • Evidence závazků a pohledávek
  • Evidence pro účely sdružení fyzických osob
  • Přiznání dani k DPH
  • Silniční daň

Daňová evidence je především určena pro malé podnikatele. Do této oblasti daňové evidence patří Ti, kteří nepřekročili za minulý kalendářní rok obrat 25 miliónu korun českých. U daňové evidence se podává /eviduje/ přehled o příjmech a výdajích, majetku a hospodaření. Daňoví poplatníci mohou být plátci i neplátci ( podle obratu za předchozích 12 měsíců ).

Po odsouhlasení klientem se uzavírá účetní období a kompletně zpracované dokumenty jsou uloženy v archivu společnosti. Neplátce je povinen archivovat doklady po dobu 5 let, plátce po dobu 10 let a to při zachování čitelnosti dokladu. Dokumenty jsou setříděny, jak v papírové, tak i elektronické podobě a zabezpečeny.

Vytvořeno Admin AWE, prosinec 2013  •  Komentáře v diskuzním fóru  •