Služby :

Mzdy

  • Kompletní vedení mzdové agendy
  • Roční vyúčtování - potvrzení
  • Zpracování směrnic
  • Výplatnice a výplatní pásky
  • Evidenční listy
  • Mzdové listy

Vedení mezd je určeno pro podnikatele, kteří mají zaměstnance, včetně o dohod o provedené práce a dohod o pracovní činnosti.

Vždy po odsouhlasení klientem se uzavírá účetní období a kompletně zpracované dokumenty jsou uloženy v archivu společnosti. Za klienty mající zaměstnance vedeme mzdovou agendu - tedy přihlásíme firmu jako zaměstnavatele u všech orgánů ( OSSZ, ZP, Kooperativa a.s., správce daně FU ), přihlašujeme a odhlašujeme zaměstnance, zpracováváme měsíční mzdy podle podkladů od zaměstnavatele. Zajišťujeme kompletní výkaznictví ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám včetně správce daně u zaměstnanců, kteří se přihlásili do druhého pilíře penzijního spoření. Pro zaměstnavatele připravujeme vyúčtování závislé činnosti i srážkové daně. Připravujeme evidenční listy důchodového pojištění a mzdové listy, včetně zastoupení u všech příslušných orgánů, které provádí pravidelné kontroly odvodů ( OSSZ, ZP ). Zaměstnancům zpracováváme daňová přiznání při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti. Mzdové podklady se nesmí skartovat. Je tedy nutná jejich archivace. Mzdové agendy se předávají klientovi nebo se posílají na patřičný finanční, zdravotní a sociální úřad. Dokumenty ze zákona se uchovávají neomezeně let - stále. Dokumenty jsou setříděny, jak v papírové, tak i elektronické podobě a jsou zabezpečeny.

Vytvořeno Admin AWE, prosinec 2013  •  Komentáře v diskuzním fóru  •