Služby :

Daňová evidence

 • Zpracování předaných dokladů
 • Evidence majetku - hmotného i nehmotného
 • Odpisy majetku
 • Evidence závazků a pohledávek
 • Evidence pro účely sdružení fyzických osob
 • Přiznání dani k DPH
 • Silniční daň
 • Zpracování směrnic

Daňová evidence je především určena pro malé podnikatele. Do této oblasti daňové evidence patří Ti, kteří nepřekročili za minulý kalendářní rok obrat 25 miliónu korun českých. U daňové evidence se podává přehled o příjmech a výdajích, majetku a hospodaření.

Po odsouhlasení klientem se uzavírá účetní období a kompletně zpracované dokumenty jsou uloženy v archivu společnosti. Dokumenty ze zákona se uchovávají pro případnou kontrolu po dobu 5 let. Dokumenty jsou setříděny, jak v papírové, tak i elektronické podobě a zabezpečeny.

Účetnictví

 • Zpracování předaných dokladů
 • Evidence majetku - hmotného i nehmotného
 • Odpisy majetku
 • Evidence závazků a pohledávek
 • Účtování o obecně prospěšných pracích a nadacích
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Účtování občanských sdružení
 • Přiznání dani k DPH
 • Silniční daň
 • Zpracování směrnic

Vedení účetnictví je především určeno pro podnikatele. Do této oblasti patří Ti, kteří

Rozlišuje plátce měsíční a čtvrtletní. Vždy po odsouhlasení klientem se uzavírá účetní období a kompletně zpracované dokumenty jsou uloženy v archivu společnosti. Daňové přiznání se předává klientovi nebo posílá na patřičný finanční úřad. Dokumenty ze zákona se uchovávají pro případnou kontrolu po dobu 10 let. Dokumenty jsou setříděny, jak v papírové, tak i elektronické podobě a zabezpečeny.

Mzdy

 • Kompletní vedení mzdové agendy
 • Roční zůčtování - potvrzení
 • Zpracování směrnic
 • Výplatnice a výplatní pásky
 • Evidenční listy
 • Mzdové listy

Vedení mezd je určeno pro podnikatele, kteří mají zaměstnance, včetně o dohod o provedené práce a dohod o pracovní činnosti.

Vždy po odsouhlasení klientem se uzavírá účetní období a kompletně zpracované dokumenty jsou uloženy v archivu společnosti. Mzdové agendy se předávají klientovi nebo se posílají na patřičný finanční, zdravotní a sociální úřad. Dokumenty ze zákona se uchovávají neomezeně let - stále. Dokumenty jsou setříděny, jak v papírové, tak i elektronické podobě a jsou zabezpečeny.

Personalistika

 • Zpracování pracovních smluv
 • Přehledy pro zdravotní pojišťovny
 • Přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení
 • Evidence zamestnanců / přihlášení, odhlášení pro zdravotní pojišťovny - VZP
 • Evidence zamestnanců / přihlášení, odhlášení pro správu sociálního zabezpečení - OSSZ

Personalistika je určena pro zaměstnavatele.

Každá část je po odsouhlasení klientem uzavřena a kompletně zpracované dokumenty jsou uloženy v archivu společnosti. Personalistika se předávají klientovi nebo se posílají na patřičný finanční, zdravotní a sociální úřad. Dokumenty ze zákona se uchovávají neomezeně let - stále. Dokumenty jsou setříděny, jak v papírové, tak i elektronické podobě a jsou zabezpečeny.

Vytvořeno Admin AWE, prosinec 2013  •  Komentáře v diskuzním fóru  •