Služby :

Účetnictví

  • Zpracování předaných dokladů
  • Evidence majetku - hmotného i nehmotného
  • Odpisy majetku
  • Evidence závazků a pohledávek
  • Účtování obecně prospěšných společností a nadací
  • Společenství vlastníků bytových jednotek
  • Účtování občanských sdružení
  • Přiznání dani k DPH
  • Silniční daň
  • Zpracování směrnic

Vedení účetnictví je především určeno pro podnikatele. Do této oblasti patří Ti, kteří jsou právnickými osobami, jsou o.p.s., nadacemi, SVJ a mají povinnost vést účetnictví.

Rozlišuje plátce měsíční a čtvrtletní. Vždy po odsouhlasení klientem se uzavírá účetní období a kompletně zpracované dokumenty jsou uloženy v archivu společnosti. Daňové přiznání se předává klientovi nebo posílá na patřičný finanční úřad. zde platí, že jsou rozděleni na plátce či neplátce DPH a to podle výše obratu, dobrovolnosti, apod.. . Neplátce je povinen archivovat doklady po dobu 5 let, plátce po dobu 10 let a to při zachování čitelnosti dokladu. Dokumenty ze zákona se uchovávají pro případnou kontrolu po dobu 10 let. Dokumenty jsou setříděny, jak v papírové, tak i elektronické podobě a zabezpečeny.

Vytvořeno Admin AWE, prosinec 2013  •  Komentáře v diskuzním fóru  •